Skip to main content

Wat is procesbegeleiding?

Dit betreft het faciliteren en begeleiden van van complexe samenwerkingstrajecten, onderhandelingstrajecten en/of besluitvormingsprocessen door een onafhankelijke professional.

Waarom procesbegeleiding?

De effectiviteit van een onderhandeling, een besluitvormingsproces of een structurele samenwerking kan verbeterd worden door het proces o.l.v. een neutrale derde te laten plaatsvinden. Deze neutrale derde -procesbegeleider- heeft kennis van zaken, maar geen invloed op het resultaat. Een procesbegeleider begeleidt, reguleert, faciliteert en stimuleert het gesprek, de onderhandelingen, de vergadering of een totaal proces.

Procesbegeleiding kan ook preventief worden ingezet, juist ter voorkoming van misverstanden, vertraging, kosten en conflicten.

Aanpak

Met de opdrachtgever bespreekt en analyseert Anneke Tilma het betreffende onderhandelings-, besluitvormings- of samenwerkingstraject. Gezamenlijk worden afspraken op maat gemaakt over de inhoud en aard van de begeleiding. Door haar juridische achtergrond en zeer ruime ervaring in de profit en non profit sector kan zij complexe zaken aan en is zij –indien nodig- in staat tot vastlegging van de afspraken..

Onafhankelijkheid, autonomie van partijen en kennis van zaken staan bij Anneke Tilma centraal.

Onafhankelijk voorzitterschap

Leiding geven aan een bijeenkomst of een vergadering, waarin de deelnemers zelf de agenda bepalen en met elkaar tot afspraken komen.